0
0

نکات مهم در خصوص مالیات اشخاص حقیقی

2943 بازدید
نکات مهم در خصوص مالیات اشخاص حقیقی

مالیات اشخاص حقیقی (مشاغل ) و گروه بندی مالیاتی مشاغل

طبق ماده 97 ق م م ، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات  تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد خواهد بود.

 سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خوداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.

در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز ار تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند..اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد ، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

سازمان امور مالیاتی کشور هم موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون ، بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.

صاحبان مشاغل و کارگاههای تولیدی و سایر افرادی که بصورت شخص حقیقی به طور انفرادی یا مشارکت با افراد دیگر فعالیت اقتصادی دارند با به عناوین دیگری درآمد کسب می کنند ، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل هستند. نمونه هایی از فعالان اقتصادی در قالب اشخاص حقیقی،کسبه،رستوران داران،مهندسین و مشاورین ،پزشکان و وکلا  و کارشناسان رسمی دادگستری صاحبان مشاغل اینترنتی که بصورت انفرادی فعالیت می کنند.

صاحبان مشاغل بر اساس حجم و یا نوع فعالیت به شرح زیر گروه بندی می شوند :

صاحبان مشاغل گروه اول

در صورتی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا 10 برابر درآمد مشمول قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 یا بعد آن که تا پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد هرکدام بیش از مبلغ 3 میلیاد تومان باشد مودی در گروه اول قرار می گیرد.

در روش بعدی صاحبان مشاغل بدون در نظر گرفتن میزان فروش در رگوه اول قرار می گیرند:

 • دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان
 • صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط
 • صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
 • صاحبان بیمارستانها ، زایشگاهها و کلینیک های تخصصی
 • صاحبان مشاغل طرافی
 • فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط
 • صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند ، حسب مورد موظف به ثبت اسناد حسابداری ، دریافت و تکمیل قانونی دفتر روزنامه و دفتر کل یا سایر دفاتر می باشد.

صاحبان مشاغل گروه دوم

در صورتی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا 10 برابر مالیات قطعی شده (پس از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 یا بعد از آن که تا پایان دیماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده از یک میلیاد تا سه میلیارد تومان باشد ، مودی در گروه دوم قرار می گیرد.

صاحبان مشاغلی که درگروه دوم قرار می گیرند مکلف هستند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا و یا ارانه خدمات و سایر درآمدها و سایر اسناد خرید کالا و خدمات و سایر هزینه های انجام شده را به تفکیک و بعه ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه ی خود را بصورت ماهانه یا سالانه طبق فرم های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

صاحبان مشاغل گروه سوم

 مشاغلی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند جز مشاغل گروه سوم محسوب می شوند.صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا و یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر هزینه های انجام شده  را نگهداری کنند و خلاصه درآمد و هزینه ی سالانه خود را طبق فرم خلاصه درآمد و هزینه سالانه گروه سوم ، که توسط سازمان امور مالیاتی تنطیم شده ، ارائه نمایند.

نکات مهم در خصوص گروه بندی مشاغل

 • در مواردی که فعالیت مشاغل صرفا ارائه خدمات باشد ، پنجاه درصد از مبالغ مشخص شده در گروه بندی مبنا قرار می گیرد
 • در مشارکت مدنی ، جمه مبلغ فروش کالاو خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده ی کلیه شرکا ملاک عمل است.
 • مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل است.
 • مودیان مالیاتی در هر گروه که قرار می گیرند ، تا سه سال بعد از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهد گرفت.
 • در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل یه استثنای مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند ، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی منوط به انتخاب مودی خواهد بود.
 • صاحبان مشاغلی که در گروه دوم یا سوم قرار می گیرند ، می توانند در د رهر سال مالیاتی نسبت به اجرای تکالیف گروه بالاتر اقدام کنند در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط به آن گروه خواهند بود.

نحوه محاسبه نرخ درآمد صاحبان مشاغل

مالیات بر درآمد به معنای تخصیص درصدی از درآمد مشمول مالیات مودی به عنوان سهم مالیات است.

درآمد مشمول مالیات از نظر اداره مالیات ، به معنای سود حاصل از فعالیت اقتصادی مودی در طی یک دوره معین است.جدول تخصیص آن در طی یک دوره یکساله به قرار زیر خواهد بود:

 • تا میران 50 میلیون تومان ذرآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد
 • مازاد بر 50 میلیون تومان تا میزان 100 میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 20 درصد
 • مازاد بر 100 میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه 25 درصد
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://hamyarhesab.com/?p=1150
اشتراک گذاری:
سعید پیریایی وبسایت شخصی
سعید پیریایی هستم مدرس و مشاور مالیاتی، خوشحال می شوم تجربیات چند ساله خودم رو با ارسال مقالات اموزشی در دسترس شما دوستان عزیز قرار بدهم.
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد نکات مهم در خصوص مالیات اشخاص حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.